Morgenfrisk #8 (06.08.2022)
Kategori: Trening
Kart/område: Nordby syd
Arrangør: Nordre Follo Orientering
Land: Norge
Disiplin: Normal
Gj.sn. HR: 139
Maksimum HR: 160
Tok langløypa. Trenger å trene mer enn 45 minutter.... :-)

Post 1: tok nesten feil sti halvveis. Stien inn til selve posten var ikke synlig i det hele tatt, jeg måtte derfor ned til det åpne området (1/4-1/2 min)
Post 2: kratt og kvist og kvas inn til posten
Post 3: var usikker på hvor langt jeg var kommet, og jeg så noe grønt bak meg (1/4 min)
Post 4: Planen var å løpe rett på. Men jeg kom litt mye til venstre. Og jeg skjønte ikke dette før jeg så anleggsområdet (jeg orienterte som om jeg løp rett på). Jeg så ikke post 8. Jeg vet ikke hvor mye ev om jeg tapte noe på dette. Det var veldig fint å løpe i det lysegrønne. Men jeg var litt usikker underveis.
Post 10: Kom 30 meter for langt sør (1/4 min)
Post 12: Jeg valgte å løpe rett på. Det var veldig grønt. Løvtrær tett i tett og var flere steder som stengsler.
Post 13: Jeg var lojal i forhold til forbudet om å løpe langs jorder. Her var det kjemping gjennom krattet på nordsiden. Og det var også mye kratt mellom post 12 og 13. Jeg valgte å løpe oppå småkollene, men kom litt "ned" og måtte klatre litt når jeg nærmet meg kollen som posten stod på (1/4 min)
Post 14: Her valgte jeg bevisst rundt på sti inn mot posten. Det var veldig grønt og det så nesten uframkommelig ut i terrenget.
Post 16: Jeg fulgte kursen, men kom allikevel litt langt nord. Men slik jeg leste kurvebildet foran meg, stemte det at jeg skulle dit jeg løp.... (1/4 min)
Mål: Litt krøll på valg av stier midt på. Jeg så jeg var i ferd med å havne på feil side av gjerde ved fotballbanen

Løypa skal stå ute 5.-22.august 2022. Jeg så det begynte å bli litt tendens til tråkk, men det var stort sett jobbing i kratt, kvist og kvas. Ser ikke bort fra at det stedvis vil være tråkket ned mer enn hva jeg løp på i dag. Opp til 3.post og ned fra 13.post, vil det helt sikkert bli tråkk. På den annen side, fikk jeg mer orienteringstrening :-)

Det lysegrønne var flere steder mer løpbart enn der det var hvitt...
Vis kommentarer (0)
 
Morgenfrisk #8 (06.08.2022) Morgenfrisk #8 (06.08.2022)