Dzintaru O-cup (31.03.2024)
Kategori: Konkurranse
Kart/område: Merogs
Arrangør: Dzintaru
Land: Latvia
Disiplin: Mellom
Gj.sn. HR: 143
Maksimum HR: 163
Dag to av Dzintaru O-cup på utsiden av Riga. Jeg fryktet at det ville bli poster langs kystlinjen, og det ble det! Men det var ikke der jeg la igjen mest tid....

Post 2: Jeg var usikker på om jeg hadde tatt av rett halvveis på strekket. Jeg prøvde å lese terrenget, men fikk det ikke til å stemme. Men når jeg så kollen bak til venstre for meg, skjønte jeg! (1/4-1/2 min)
Post 3: litt unøyaktig kurs og usikkerhet (1/4 min)
Post 4: Trodde jeg hadde løpt for langt (jeg telte ikke kollene, og jeg brukte ikke skrittall). Men jeg hadde igjen 10 meter.... (1/2 min)
Post 12: Etter å hatt fin flyt, var det plutselig det som manglet. Ut på myra var det mye kratt og trefall. Det var 2,5 meter ekvidistanse på kartet, det var vanskelig å lese disse lave kollene. Jeg må ha gjort en parallellfeil halvveis siden jeg mente at jeg ikke skulle lenger øst. Jeg løp da tilbake, også ned i skogen og GIKK! Når jeg påny kom meg ut på myra, fant jeg kollen og deretter høydepunktet med posten (3-4 min)
Post 15: Her løp jeg bra, men når jeg tok av opp stien opp på ryggen, tenkte jeg at posten skulle være rett nedenfor, ikke et stykke videre nordøstover. Litt frem og tilbake før jeg så en ny sti og skjønte hvor jeg var (1/2-1 min)
Post 17: Her så jeg ikke at det gikk noen sti inn i krattet, og jeg mente jeg skulle lengre vest for å fange den. Og da havnet jeg på den store grusveien hvor starten var i går. Så herfra var det full fart.... (1/2-1 min)

Sammenlagt resultater etter to dager:

https://www.helland.cc/resultater/2024/Resultater%20etter%20to%20dager%20Riga.pdf
Vis kommentarer (0)
 
Dzintaru O-cup (31.03.2024) Dzintaru O-cup (31.03.2024)